Jak vyresetovat admin heslo do Splynxu

Po instalaci byste měli obdržet dvě hesla superadministrátorů.

Administrator added, login: admin, password: XXXXXXXX
Administrator added, login: splynx, password:XXXXXXXX

Ztratíte-li jedno z těchto tento hesel, můžete jej obnovit z příkazové řádky.

Otevřte složku script :

cd /var/www/splynx/system/script/
Spusťte příkaz ./passwd a uvidíte nápovědu

IspFramework passwd script, version: 1.0.dev

Jak používat:
./passwd admin –login=<admin> –password=<password>
Change password for administrator <admin>

./passwd customer –login=<login> –password=<password>
Change password for customer <login>, you can enter :ALL: for all customers , password not required

Nyní můžeme měnit heslo pro přihlášení adminu příkazem:

./passwd admin --login=admin --password=NEW_PASSWORD

Postup je taky popsán ve videu :