UBNT AirOS wireless autorizace přes Radius server

Přístupové body Ubiquiti mají schopnost ověřovat zařízení s radiovým signálem pomocí serveru Radius. To znamená, že správce nemusí udržovat lokální hesla pro bezdrátové ověřování, každé zařízení CPE může mít vlastní účet v softwarovém frameworku Splynx pro ISP a server Radius ho ověří.

Obvykle mají ISP ověřovací mechanismy pppoe nebo podobné. Proto je bezdrátové ověřování Radius ve Splynxu přidáno k existujícím zákazníkům jako nová (prázdná) služba.

Nejdříve je třeba definovat Plan ve Splynxu s cenou 0 i s nulami v ostatních polích.

2016-07-07 04.09.07 pm

Poté přidáme bezdrátovou službu k zákazníkovi i s jeho přihlašovacím jménem a heslem.

New_service

Kromě toho je důležité přidat do Splynxu AP

U_router

Posledním krokem je povolení protokolu EAP pro bezdrátové ověřování routerů UBNT pomocí serveru Radius a nastavení IP adresy a zabezpečení serveru Radius.

UBNT_wireless

Nyní lze připojit CPE zařízení UBNT k přístupovému bodu UBNT

U_CPE