Chytrá správa šířky pásma – modul FUP

Mnoho ISP využívá ve své síti Fair User Policy (FUP), což znamená, že se sníží rychlost uživatelům, kteří při stahování nebo nahrávání překročí určité množství dat. Tuto myšlenku jsme posunuli dále a vytvořili jsme co nejvíce konfigurovatelný modul.

Softwarový framework Splynx pro ISP obsahuje chytrou správu šířky pásma. Lze definovat zákaznickou rychlost na základě měsíčního, týdenního, či dokonce denního provozu. Lze také nastavit maximální čas online v hodinách na jednoho zákazníka.

Chcete svým uživatelům poskytnout dvojnásobnou rychlost v nočních hodinách? Nebo jim třeba chcete umožnit neomezený provoz o víkendech? Nebo chcete pouze snížit rychlost po překročení denního limitu stažených dat? Učiňte to právě teď se Splynxem!

PlansNastavení FUP je umístěno v „Plan“ pod tlačítkem šipek.

Podívejme se na příklad. Máme plán 5 Mbps pro stahování a nahrávání. Je stanoveno pravidlo, že se zákazníkům nebude počítat provoz o víkendech a budou mít v těchto dnech k dispozici rychlost 7 Mbps. Níže jsou vytvořena první pravidla. Prvním je „neomezený provoz o víkendech“:

Don't count weekends

A zvýšení rychlosti z 5 Mbps o 40 % o víkendech:

7Mb on weekends

Poté můžeme zkontrolovat, jaké pravidlo bude platit pro sobotu:

2016-04-01 08.38.44 pm

 

Dalším krokem je, že chceme definovat 10 GB pro denní limit stažených dat a snížit rychlost na 2 Mbps po dosažení této hranice.

high_download

Celkové měsíční využití nastavíme na 100 GB. Po dosažení tohoto limitu bude mít uživatel k dispozici pouze 1 Mbps. Pokud uživatel dosáhne limitu 110 GB, bude zablokován a další data budou zpoplatněna.

Total

Jak lze vidět na posledním obrázku, byla vytvořena plně srozumitelná FUP pro správu šířky pásma pro plán na rychlost 5 Mbps. Využijte náš modul FUP a vytvořte si vlastní pravidla! Omezení rychlosti se provádí přes server Radius prostřednictvím atributů CoA na jakémkoliv zařízení k tomu určeném nebo přes API Mikrotiku na RouterOS.