Účty, fakturace a finance v systému Splynx

V podnikání je vždy podstatný zisk. ISP musí kontrolovat platby zákazníků, vystavovat faktury, zpracovávat a párovat platby, spravovat finanční tok.

finance_dashboard

 

Splynx má účinný účtovací nástroj, který obsahuje čtyři hlavní části:
1. Transakce
2. Faktury
3. Platby
4. Zálohovky

1. Transakce
Celý účtovací proces v rámci Splynxu je založen na transakcích.
Transakce je hlavní záležitostí pro účtování a přidává se všude tam, kde je nějaký tok nebo změny v bilanci na zákazníkově účtu:

a. Splynx vyúčtuje zákazníkovi každé účetní období automaticky. Správce může nastavit zúčtovací den 1. den v měsíci a zákazníkovi se poté účtuje za kalendářní měsíc.
Kromě toho může Splynx provádět pro každého zákazníka vyúčtování v různé dny. Například jeden zákazník bude mít zúčtovací den 15. den v měsíci a jiný 20. den v měsíci. Tato akce vytváří transakci typu „+ Debit“.

b. Když za služby zákazník zaplatí, vytvoří se transakce. Platit může bankovním převodem, hotově nebo přes online platební bránu. Splynx platbu vždy spáruje se zákazníkovým účtem a vytvoří jednu platební transakci. Je vytvořena transakce typu „- Kredit“.

c. Transakce se vytvoří, pokud správce přičte nebo odečte uhrazenou částku v bilanci zákazníka.

d. V případě, že je potřeba oprava, uskuteční se také pomocí transakce.

Transakční systém vždy poskytuje jasný přehled o historii a změnách zákazníkovy bilance a důvodech jejích změn.

Billing_transaction

 

2. Faktury

Splynx umožňuje pracovat s fakturami nebo bez nich.
Pokud se faktury nevystavují, Splynx pouze podle přehledu vyúčtuje každému zákazníkovi každé účetní období bez vystavení účetního dokladu.
Pokud se faktury vystavují, generuje je Splynx automaticky, nebo je vystavuje správce manuálně. Faktury lze vytvářet hromadně nebo samostatně po jedné. PDF faktur jsou plně přizpůsobitelná. Všechny doklady, které Splynx vygeneruje, mohou být vyexportovány do různých formátů pro tisk nebo poslány koncovým uživatelům.

Příklad faktury kompletně přizpůsobené pro našeho zákazníka:

factura_example

 

3. Platby

Splynx zpracovává platby. V případě, že zákazník platí hotově v kanceláři společnosti, používá se pokladní modul, jehož pomocí se vloží platby do systému. Přístup operátora-pokladníka je omezen, může pouze přijímat a vkládat platby a prohlížet detaily zákazníků. Do systému může platby v hotovosti přidávat také správce.

ISP mají obvykle různé platební metody. Podporujeme bankovní převody nebo generaci platebních příkazů SEPA. Bankovní transakce jsou automaticky zpracovávány jednotkami Splynxu pro zpracování, což jsou malé moduly vytvořené pro každý formát souborů banky.

Na následujícím obrázku je příklad automatického bankovního zpracování:

Payments

Platební příkazy SEPA jsou soubory, které Splynx generuje a odesílá do banky, která převádí peníze z účtů zákazníků na účet společnosti. Splynx podporuje různé formáty SEPA a formát jakékoliv evropské země.

Platební brány. Neustále doplňujeme online platební brány jako paypal apod. Zákazník může společnosti za služby platit přes přístupový portál nebo přímo na webové stránce online platební brány. Když Splynx platbu obdrží, je doplněna jedna transakce.

4. Zálohovky
Zálohovky jsou nezdanitelné dokumenty, které Splynx vytváří. Někdy společnosti nevystavují faktury hned, ale zasílají zákazníkům požadavek na platbu nebo pro-forma fakturu.
Při vytvoření zálohovky se bilance zákazníka nemění. Hlavním důvodem k tomuto přístupu zúčtování je obrana proti placení DPH u neplatících zákazníků.
Pokud zákazník zaplatí částku uvedenou v PDF žádosti, může společnost vystavit daňový doklad.
Na následujícím obrázku je příklad takového dokumentu:

proforma

Účtovací nástroj Splynx je plně přizpůsobitelný a škálovatelný a má schopnost zajistit měsíčně tisíce transakcí. Naši zákazníci ho používají po celém světě. Dokážeme účtování vždy nastavit podle místních požadavků.
Zde jsou čtyři video-průvodce s popisem, jak funguje každá část účtovacího nástroje.

Transakce

Služby

Faktury

Platby

Chytrá správa šířky pásma – modul FUP

Mnoho ISP využívá ve své síti Fair User Policy (FUP), což znamená, že se sníží rychlost uživatelům, kteří při stahování nebo nahrávání překročí určité množství dat. Tuto myšlenku jsme posunuli dále a vytvořili jsme co nejvíce konfigurovatelný modul.

Softwarový framework Splynx pro ISP obsahuje chytrou správu šířky pásma. Lze definovat zákaznickou rychlost na základě měsíčního, týdenního, či dokonce denního provozu. Lze také nastavit maximální čas online v hodinách na jednoho zákazníka.

Chcete svým uživatelům poskytnout dvojnásobnou rychlost v nočních hodinách? Nebo jim třeba chcete umožnit neomezený provoz o víkendech? Nebo chcete pouze snížit rychlost po překročení denního limitu stažených dat? Učiňte to právě teď se Splynxem!

PlansNastavení FUP je umístěno v „Plan“ pod tlačítkem šipek.

Podívejme se na příklad. Máme plán 5 Mbps pro stahování a nahrávání. Je stanoveno pravidlo, že se zákazníkům nebude počítat provoz o víkendech a budou mít v těchto dnech k dispozici rychlost 7 Mbps. Níže jsou vytvořena první pravidla. Prvním je „neomezený provoz o víkendech“:

Don't count weekends

A zvýšení rychlosti z 5 Mbps o 40 % o víkendech:

7Mb on weekends

Poté můžeme zkontrolovat, jaké pravidlo bude platit pro sobotu:

2016-04-01 08.38.44 pm

 

Dalším krokem je, že chceme definovat 10 GB pro denní limit stažených dat a snížit rychlost na 2 Mbps po dosažení této hranice.

high_download

Celkové měsíční využití nastavíme na 100 GB. Po dosažení tohoto limitu bude mít uživatel k dispozici pouze 1 Mbps. Pokud uživatel dosáhne limitu 110 GB, bude zablokován a další data budou zpoplatněna.

Total

Jak lze vidět na posledním obrázku, byla vytvořena plně srozumitelná FUP pro správu šířky pásma pro plán na rychlost 5 Mbps. Využijte náš modul FUP a vytvořte si vlastní pravidla! Omezení rychlosti se provádí přes server Radius prostřednictvím atributů CoA na jakémkoliv zařízení k tomu určeném nebo přes API Mikrotiku na RouterOS.

Dvoufaktorové ověřování ve Splynxu

Splynx vždy dbá na bezpečnost. Informace musí být ukládány a zpracovávány bezpečně. Hesla v naší databázi jsou šifrovaná, stejně jako všechny kódy. Ale co se stane, pokud některý z vašich správců má slabé heslo a do vašeho systému Splynx získají přístup nesprávní lidé?

Abychom tomu zabránili, začali jsme při přihlašování správců do softwarového frameworku Splynx pro ISP podporovat dvoufaktorové ověřování. Co to znamená? To znamená, že po vložení přihlašovacího jména a hesla je třeba vepsat ještě dočasný kód vytvořený speciální aplikací ve vašem mobilním telefonu. Touto aplikací může být Google Authenticator, Authy nebo 1Password.

To je nejbezpečnější způsob přihlášení v dnešním internetovém světě.
V prvním kroku se vytvoří nový účet správce, který bude patřit jednomu z našich správců sítě.

new_admin

Poté je v systému Splynx v účtu „newadmin“ povoleno dvoufaktorové ověřování.

enable_2_factor

Otevřete aplikaci v mobilu (zde je to Google Authenticator) a zobrazte si QR kód

Scan_QR_code

V aplikaci byl vytvořen kód pro ověření, který nyní použijte:

Authenticator

Při každém dalším přihlašování do systému Splynx musí „newadmin“ jednorázový kód vždy vyplnit.

 

login

 

Spravujte celou svou síť! Mikrotik API + Radius server ve Splynxu

V současnosti softwarový framework Splynx pro ISP zahrnuje dvě důležité oblasti správy sítí ISP – AAA a omezení rychlosti či fronty.

1. AAA. 

Z anglického authentication, authorization and accounting pochází ověření, autorizace a účtování provozu zákazníků v síti ISP. Splynx má vlastní stabilní a škálovatelný server Radius, který pomáhá při správě připojení, hotspotů, přesměrování, blokování neplatících uživatelů a přístupu správců do zařízení.

2. Omezení rychlosti a fronty (mikrotik queue). 

Mikrotik RouterOS má chytrý systém stromů front, které lze používat pro soutěžení, přístup založený na omezení rychlosti nebo času.
Když však máte statisíce zákazníků, musíte vytvořit a dodržovat mnoho různých pravidel – jedno pravidlo na jednoho zákazníka + nastavení nadřízených front pro sdílení pásma!  

Všechny fronty Mikrotiku lze ze Splynxu spravovat centrálně. Je také možné pomocí API nahrát místní pravidla ověřování, např. přidělování IP adres s DHCP, uživatelé PPPoE, rozhraní firewallu nebo Wireless Access List (bezdrátový přístupový seznam). Ověřování lze zkombinovat se serverem Radius. Splynx podporuje současně API serveru Radius i Mikrotiku.

Poskytujeme způsob, jak rozlišit, kde se bude ověřovat a kde je třeba nastavit fronty. To je bohatě využíváno v bezdrátové síti ISP, protože ověřování se dělá v přístupovém bodě (AP), které je nejblíže zákazníkovi, ale fronty se vytváří v centrálním bodě nebo několika centrálních bodech. Další důležitou funkcí je schopnost mít stejná pravidla pro fronty na různých routerech v režimu zrcadlení.

Představme si situaci, kdy ověřujeme uživatele v každém AP s DHCP serveru Radius a vytváříme na internetu fronty na svém hlavním umístění. Poté však získáme druhou přípojku odchozího signálu v jiném umístění. V takovém případě je zjevně potřeba, aby byly fronty také v druhém umístění přípojky odchozího signálu, protože zákazníci mohou být přesměrováni na oba z těchto routerů podle stavu interního směrovacího protokolu. To je zobrazeno na následujícím příkladu:

API-example

Splynx má pro takové nastavení routerů Mikrotiku řešení. Jak bylo popsáno výše, Splynx dokáže ověřovat uživatele na jednom routeru, vytvářet fronty na druhém a zrcadlit je do třetího. Toho dosahuje díky interní infrastruktuře flexibilního a stabilního frameworku API.

V následujícím video-manuálu jsou popsány pokročilé funkce a nastavení API MikroTiku a serveru Radius v softwarovém frameworku Splynx.

Správa IP adresního prostoru

V každé společnosti nebo síti ISP se využívají IP adresy. Ty jsou zásadní součástí celé sítě. Je několik způsobů, jak přiřazovat IP adresy. Mnoho správců i ve velkých podnicích dosud používá excel, protože nemají k dispozici nástroje na chytrou správu IP adres. Řešením může být náš nástroj pro správu IP adres. Tento modul je připojen do zákazníkovy databáze ve Splynxu. Když je zákazníkovi pro umožnění přístupu přiřazena IP adresa nebo podsíť, jsou tyto adresy také přiřazeny v tabulce správy IP adres. Hlavním přínosem je eliminace konfliktů IP, pokud několik zákazníků dostane stejné IP adresy nebo IP adresy ze špatných rozsahů. Kromě toho se udržuje přehled o aktuální situaci podsítí.

Naše video a následující screenshoty ukazují kroky, jak zprovoznit tuto funkci:

 

1. Vytvořte kořenovou síť (rozsáhlejší síť) a připojte k ní podsítě. Kořenová síť je označena žlutě.

 

ipman1

 

IP adresy ve vybraných podsítích jsou v tabulce:

 

2016-01-26 10.43.12 pm

 

 

2. Můžete staticky definovat, pro jakou konkrétní IP adresu se samotný nástroj využívá. Pokud IP adresu přiřazujete zákazníkovi, uzamkne se v nástroji pro správu IP adres. Pokud se pokusíte přiřadit již používanou IP adresu, systém tomu zabrání.

 

2016-01-26 10.46.05 pm

 

3. Další funkce jsou navíc zasílání Mass Ping do zařízení ve vybrané síti, rozdělení sítě do menších podsítí nebo spojení podsítí do jedné sítě. Rychle získat informace lze přepnutím náhledu na grafickou mapu s ikonami. Všechny červené ikony znamenají, že IP adresa neodpovídá na Mass Ping.

2016-01-26 10.43.28 pm

Podrobnější vysvětlení o správě IP adres viz video-průvodce

Můžete také upravit barvy a typy zařízení, stejně jako přidát nové typy zařízení.

IPAM customization

Druhý video tutoriál ukazuje, jak si lze přizpůsobit modul pro správu IP adres a přidat více barev: