Popis systému

Přehled o produktu


Splynx je softwarový framework vytvořený pro poskytovatele internetových služeb a správce sítí.
Poskytuje mnoho užitečných funkcí, jako je účtování, fakturace, centrální konfigurace a monitoring zařízení, řízení hotspot přístupu, klientský portál atd. Hlavním rozdílem mezi softwarovým frameworkem Splynx a ostatními je způsob, jakým jej lze přizpůsobit – poskytuje jednoduchou metodu, jak vytvořit další moduly nebo jej integrovat s kterýmkoliv softwarovým řešením. Toho lze dosáhnout díky způsobu, jakým je systém Splynx navržen. Je výkonnou sadou modulů a otevřených aplikačních rozhraní (API), proto ho nazýváme softwarový framework. Download full datasheet in PDF

Vlastnosti a přínosy


Splynx funguje v několika oblastech. Každý ISP centrálně spravuje přístup do své sítě. Systém ISP funguje efektivně také v oblasti financí či automaticky v oblasti párovaných plateb z bankovních účtů nebo zpracování plateb z platebních bran. Nutností je ve správný čas zablokovat neplatící zákazníky. Důležitá je rovněž komunikace se zákazníky přes různé komunikační kanály.
 

1. Správa sítě


Centrální ověřování zákazníků
NAS lze k systému Splynx připojit přes server Radius. Server Radius systému Splynx podporuje routery Cisco, Mikrotik, FreeBSD, UBNT Edge, Juniper. Prostřednictvím vlastního serveru Radius může Splynx ověřit jakýkoliv typ připojení PPP nebo VPN s protokolem PPPoE, PPTP, L2TP, OVPN atd. Kromě toho může ověřovat zákazníky s bezdrátovým připojením na základě adresy MAC nebo protokolu DHCP.
V systému Mikrotik RouterOS je server Radius vynechán a může být nastaveno lokální ověřování přes API. Splynx vytvoří tajná pravidla pro ověřování zákazníků a Mikrotik RouterOS poté provede lokální ověřování, aniž by se spojil se serverem Radius. Toto nastavení má své výhody (není potřeba server Radius) i nevýhody (stejní zákazníci se musí vždy připojit přes stejný router).
Server Radius pro systém Splynx dokáže zpracovat tisíce žádostí a modul je možné rozšířit na více než 100 000 současně probíhajících připojení.

Radius
 

Omezení rychlosti
Při využívání serveru Radius zasílá Splynx do NAS údaje o omezení rychlosti v atributech parametrického omezení. To je podporováno všemi prodejci a Splynx má komplexní nástroj Radius, který podporuje doplňování a konfigurování různých atributů a proměnných.
V případě nastavení Mikrotik RouterOS lze využívat vytvořených komplexních stromů front s API Mikrotiku. Splynx přenese pravidla front do routeru Mikrotiku a nadefinuje např. prioritu podle plánu / zákazníka, agregace na router / sektor nebo agregace zákazníků podle tarifního plánu.

simple_queue
 
Správa šířky pásma
Důležitou součástí softwarového frameworku Splynx je chytrá správa šířky pásma. Zákaznickou rychlost lze definovat na základě měsíčního, týdenního, či dokonce denního provozu. Splynx také umí nastavit maximální čas online v hodinách na jednoho zákazníka.

Příklady správy šířky pásma jsou:
1. dvojnásobná rychlost v noci
2. neomezený provoz o víkendech
3. omezení rychlosti po překročení denního limitu stažených dat
4. poskytování přístupu zákazníkům v určité denní době
5. časová regulace přístupu
6. agregace zákazníků do skupin

BW_manager
 
Blokování neplatících uživatelů a další přesměrování
Jak u serveru Radius, tak u API Mikrotiku umí Splynx blokovat a zpracovávat neplatící uživatele. Neplatící uživatelé mohou být zablokováni buď automaticky po určité době nezaplacení, nebo manuálně, kdy zákaznický účet zablokuje správce. Zákazník obdrží IP z předdefinovaného poolu nebo se přidá jeho existující IP adresa do seznamu adres neplatících uživatelů. Poté může správce snadno nastavit pravidlo přesměrování a poslat zákazníka na zvláštní webovou stránku. Splynx má pro různé typy blokování zákazníků čtyři zvláštní webové stránky. Ty jsou plně přizpůsobitelné, stejně jako spousta dalších součástí softwarového frameworku Splynx pro ISP.

errro_page
 
Správa IP adres
Je několik způsobů, jak přiřazovat IP adresy. Mnoho správců i ve velkých podnicích používá excel, protože nemají k dispozici nástroje na chytrou správu IP adres. Řešením může být náš nástroj pro správu IP adres. Tento modul je připojen do zákazníkovy databáze ve Splynxu. Když je zákazníkovi kvůli přístupu přiřazena IP adresa nebo podsíť, jsou tyto adresy také zamčeny v tabulce správy IP adres. Hlavní přínosem tohoto přístupu je eliminace konfliktů IP, pokud několik zákazníků dostane stejné IP adresy nebo IP adresy ze špatného rozsahu. Díky našemu IPAM je vždy k dispozici přehled o aktuální situaci.

IPAM
 
Monitoring sítě
Monitoring pomocí systému Splynx je založen na protokolu SNMP, programu RRD nebo nástroji Ping Tool. Správce může nastavit monitoring jakéhokoliv OID, který je podporován hardwarem, a pomocí systému Splynx kreslit grafy. Náš monitoring navíc podporuje působivé weathermapy. V systému Splynx používáme projekt otevřených zdrojů – http://network-weathermap.com.
Je to velmi účinný nástroj ve vizuální interpretaci sítí a je jednoduché jej připojit k softwarovému frameworku Splynx pro ISP. Monitoring sítí podporuje zasílání varovných upozornění e-mailem nebo sms bránami.

weathermap

 

2. Účty a fakturace


Transakce
Celý účtovací proces ve Splynxu je založen na transakcích.
Transakce se přidává v případě, že:
1. Splynx vyúčtovává zákazníkovi účetní období.
2. Zákazník zaplatí.
3. Správce přičte nebo odečte uhrazenou částku v bilanci zákazníka.
Transakční systém vždy poskytuje jasný přehled o historii zákazníkovy bilance a důvodech jejích změn.

transaction
 

Zúčtovací období
Splynx může fakturovat každý měsíc v režimu předplatby či v režimu platby za minulé období.
Režim předplatby – fakturujeme zákazníkům např. 1. května za období od 1. do 31. května.
Režim platby za minulé období – fakturujeme zákazníkům 1. května za předchozí měsíc (duben).
Zúčtovací den může být první den v měsíci nebo pro každého zákazníka jiný den, který může záviset na datu, kdy byl připojen.
To znamená, že některým zákazníkům se fakturuje například za období od 12.4. do 11.5. a jiným za období od 25.4 do 24.5.
K dispozici je také funkce odložené faktury, což znamená, že faktura za období od 1. do 31. května se vygeneruje v průběhu května.
Nástroj účtování je velmi komplexní a lze jej nakonfigurovat podle zvláštních potřeb každého ISP.

Periods
 

Sdružené služby
Jeden zákazník může využívat mnoho různých služeb ISP – internetové připojení, veřejné IP adresy, TV, VOIP, mobilní volání atd.
Všechny tyto služby lze ve Splynxu definovat a poté je přiřadit ke konkrétním zákazníkům.
Pokud má zákazník službu VOIP nebo mobilní službu, umí Splynx zpracovat soubory CDR z různých systémů PBX a provést fakturaci.
Zákazník poté obdrží jednu fakturu za všechny služby, tj. za volání, SMS a datové služby. Kromě toho jsou všechna jeho data z CDR vidět na klientském portálu Splynx, a zákazník si tak může prohlížet své statistiky a podrobné údaje o hovorech.

Faktury
Splynx umožňuje pracovat s fakturami nebo bez nich.
Pokud se faktury nevystavují, Splynx pouze podle přehledu vyúčtuje každému zákazníkovi každé účetní období bez vystavení účetního dokladu.
Pokud se faktury vystavují, Splynx umí faktury generovat automaticky. Faktury však může generovat také správce manuálně.
PDF faktur jsou plně přizpůsobitelná.

invoices
 

Zálohové faktury
Někdy společnosti nevystavují zákazníkovi hned fakturu, ale zasílají mu zálohovku na platbu nebo pro-forma fakturu.
Tento typ dokumentu je nezdanitelný a nemění se ani bilance zákazníka.
Hlavním důvodem k tomuto přístupu zúčtování je obrana proti placení DPH u neplatících zákazníků.
Pokud zákazník zaplatí částku specifikovanou v PDF žádosti, může společnost vystavit daňový doklad.

Platby
Splynx podporuje všechny možné platební brány a zpracovává různé formáty bankovních výpisů. Splynx má nástroj na párování a zpracování plateb v jádru systému. Některé z platebních bran jako paypal jsou povolené již ve výchozím nastavení. Naši vývojáři umí doplnit podporu platebních bran pro každého zákazníka podle jeho potřeb a bankovního formátu či formátu brány.
Splynx dokáže zpracovat tisíce platebních transakcí a spárovat je s účty v systému. To účetnímu oddělení ISP přináší plnou automatizaci procesu.

Payments
 

Importy a exporty
Všechny faktury, žádosti a platby lze naimportovat do jakéhokoliv účetního softwaru.
Splynx podporuje různé formáty exportů a lze doplnit i další formáty, protože všechny operace importů a exportů jsou prováděny přes stabilní API Splynxu.
Framework Splynx lze integrovat s účetním softwarem jako QuickBooks. V obou systémech se všechny faktury a platby automaticky sesynchronizují.
Splynx je kromě toho flexibilním nástrojem, který dokáže importovat či exportovat celou databázi zákazníků neho její části.
 

3. Řízení vztahů se zákazníky


Splynx pracuje s chytrým šablonovacím systémem Twig.
S ním je snadné vytvořit jakýkoliv typ šablon HTML a využívá se pro generaci dokumentů, jako jsou smlouvy, protokoly připojení atd.
Všechny e-maily lze zákazníkům zasílat jako zprávy HTML s jedinečnou strukturou a designem společnosti.
Klientský portál je se šablonami Twig plně přizpůsobitelný, díky čemuž může mít každý ISP pro zákazníky vlastní portál.

Splynx má interní CRM, které znázorňuje veškerou komunikaci a historii zákazníka. Tato komunikace je založena na e-mailových zprávách, SMS, tiketech či komentářích.

CRM
 

Splynx umí automaticky e-mailem a SMS posílat zákazníkům faktury a informace o službách či platbách. Má tři typy upomínek, které zasílá neplatícím zákazníkům.
 

4. API, správa a logy


Otevřené API
Všechny součásti systému Splynx jsou dostupné přes API. Zákazníci mohou vytvářet další aplikace, nastavit plán, získávat statistiky, dokumenty atd. API pro bankovní zpracovávání je u zákazníků velmi oblíbené a využívané, protože každý ISP má vlastní bankovní nebo platební formáty bran.
Každý ISP si může vytvořit vlastní zákaznický modul a buď ho integrovat přímo do systému Splynx, nebo ho nechat jako samostatnou aplikaci, která bude shromažďovat data a předávat je do databáze Splynx nebo je z ní brát. Naši zákazníci si u nás vytvoření zákaznického modulu mohou také objednat.

Příklady zákaznických modulů vytvořených týmem Splynx:
1. správa modemů CableTV (Digi TV, Srbsko)
2. mobilní hovory zpracovávané z mobilních CDR (Aircom, Španělsko)
3. softwarová integrace hotspotů (iBound, Jižní Afrika)
4. pokladní systém pro zpracovávání plateb (Acerco Telecom, Španělsko)
5. integrace se službami LTE (Skywire Technologies Pty, Jižní Afrika)
Úplný popis API Splynxu je k dispozici na http://docs.splynx.apiary.io

Práva
Různí správci mohou mít do systému Splynx rozdílné typy přístupů. Manažer, pracovník IT atd. Ve Splynxu jsou nastavené úrovně povolení přístupu. Kromě toho umožňuje systém definovat povolení podle jednotlivých uživatelů Splynxu. Ti se mohou do síťového zařízení přihlašovat, pokud je v zařízeních nastaveno přihlašovací ověřování Radius. Ze zařízení se zašle požadavek do systému Splynx. Přístup do něj se pak poskytuje na základě úrovně povolení správce.

Permissions
 

Logy
Všechny změny a akce se ukládají do centrálního systému záznamů Splynx. Existuje mnoho různých záznamů z komunikace API, serveru Radius, akcí správce, změn plánů atd. Plány změn tarifů jsou uloženy v samostatné tabulce, takže správci vidí, kdy Splynx tarifní plán změní, a mohou nastavit nové omezení rychlosti.
 

Reference

Splynx je využíván ve více než 200 sítích po 6 měsících od spuštění. Dále je uveden seznam některých zákazníků s plnou integrací systému Splynx do velkých sítí a komerčních předplacených licencí.

Skywire Technologies Pty, South Africa – www.skywire.co.za
Aircom, Spain – www.aspwifi.net
XtriNet-LTD, Jamaica – www.xtrinet.com
Acerco Telecom, Spain – www.acerco.es
Himnet, Turkey – www.himnet.com.tr
Perspektiva Ltd., Russia – www.vyborg.pro
MasInternet, Spain – www.masinternet.es

 

Technologie


Frontend systému je napsán v programovacím jazyce PHP. Databáze je MySQL Backend sestává z různých částí. V NodeJS probíhá monitoring vysokého výkonu, modul Radius je založen na jazyku Perl.
Celá část UI je založena na JQuery a Bootstrap.
Šablony systému jsou vytvořeny v šablonovacím nástroji PHP Twig.

Hardwarové požadavky
CPU: 2 jádra a více
CPU Core: 2400 Mhz a více
Paměť: 1 GB a více
HDD: 32 GB a více
Síťovka: 1 a více
Splynx podporuje Virtualizaci – VMWare, XEN, KVM, Hyper-V
Splynx Isp Framework nefunguje na OpenVZ containerech.

Software který použiváme:
OS Linux: Debian 7, nebo 8 nebo Ubuntu (14.04, 14.10 or 15.04) , PHP 5.4, 5.5, 5.6, MySQL server
Lepší je vždy mít bezpečný webový server s SSL certifikátem. Doporučujeme GlobeSSL služby.