Vlastnosti

Účty, fakturace a finance v systému Splynx

V podnikání je vždy podstatný zisk. ISP musí kontrolovat platby zákazníků, vystavovat faktury, zpracovávat a párovat platby, spravovat finanční tok.

finance_dashboard

 

Splynx má účinný účtovací nástroj, který obsahuje čtyři hlavní části:
1. Transakce
2. Faktury
3. Platby
4. Zálohovky

1. Transakce
Celý účtovací proces v rámci Splynxu je založen na transakcích.
Transakce je hlavní záležitostí pro účtování a přidává se všude tam, kde je nějaký tok nebo změny v bilanci na zákazníkově účtu:

a. Splynx vyúčtuje zákazníkovi každé účetní období automaticky. Správce může nastavit zúčtovací den 1. den v měsíci a zákazníkovi se poté účtuje za kalendářní měsíc.
Kromě toho může Splynx provádět pro každého zákazníka vyúčtování v různé dny. Například jeden zákazník bude mít zúčtovací den 15. den v měsíci a jiný 20. den v měsíci. Tato akce vytváří transakci typu „+ Debit“.

b. Když za služby zákazník zaplatí, vytvoří se transakce. Platit může bankovním převodem, hotově nebo přes online platební bránu. Splynx platbu vždy spáruje se zákazníkovým účtem a vytvoří jednu platební transakci. Je vytvořena transakce typu „- Kredit“.

c. Transakce se vytvoří, pokud správce přičte nebo odečte uhrazenou částku v bilanci zákazníka.

d. V případě, že je potřeba oprava, uskuteční se také pomocí transakce.

Transakční systém vždy poskytuje jasný přehled o historii a změnách zákazníkovy bilance a důvodech jejích změn.

Billing_transaction

 

2. Faktury

Splynx umožňuje pracovat s fakturami nebo bez nich.
Pokud se faktury nevystavují, Splynx pouze podle přehledu vyúčtuje každému zákazníkovi každé účetní období bez vystavení účetního dokladu.
Pokud se faktury vystavují, generuje je Splynx automaticky, nebo je vystavuje správce manuálně. Faktury lze vytvářet hromadně nebo samostatně po jedné. PDF faktur jsou plně přizpůsobitelná. Všechny doklady, které Splynx vygeneruje, mohou být vyexportovány do různých formátů pro tisk nebo poslány koncovým uživatelům.

Příklad faktury kompletně přizpůsobené pro našeho zákazníka:

factura_example

 

3. Platby

Splynx zpracovává platby. V případě, že zákazník platí hotově v kanceláři společnosti, používá se pokladní modul, jehož pomocí se vloží platby do systému. Přístup operátora-pokladníka je omezen, může pouze přijímat a vkládat platby a prohlížet detaily zákazníků. Do systému může platby v hotovosti přidávat také správce.

ISP mají obvykle různé platební metody. Podporujeme bankovní převody nebo generaci platebních příkazů SEPA. Bankovní transakce jsou automaticky zpracovávány jednotkami Splynxu pro zpracování, což jsou malé moduly vytvořené pro každý formát souborů banky.

Na následujícím obrázku je příklad automatického bankovního zpracování:

Payments

Platební příkazy SEPA jsou soubory, které Splynx generuje a odesílá do banky, která převádí peníze z účtů zákazníků na účet společnosti. Splynx podporuje různé formáty SEPA a formát jakékoliv evropské země.

Platební brány. Neustále doplňujeme online platební brány jako paypal apod. Zákazník může společnosti za služby platit přes přístupový portál nebo přímo na webové stránce online platební brány. Když Splynx platbu obdrží, je doplněna jedna transakce.

4. Zálohovky
Zálohovky jsou nezdanitelné dokumenty, které Splynx vytváří. Někdy společnosti nevystavují faktury hned, ale zasílají zákazníkům požadavek na platbu nebo pro-forma fakturu.
Při vytvoření zálohovky se bilance zákazníka nemění. Hlavním důvodem k tomuto přístupu zúčtování je obrana proti placení DPH u neplatících zákazníků.
Pokud zákazník zaplatí částku uvedenou v PDF žádosti, může společnost vystavit daňový doklad.
Na následujícím obrázku je příklad takového dokumentu:

proforma

Účtovací nástroj Splynx je plně přizpůsobitelný a škálovatelný a má schopnost zajistit měsíčně tisíce transakcí. Naši zákazníci ho používají po celém světě. Dokážeme účtování vždy nastavit podle místních požadavků.
Zde jsou čtyři video-průvodce s popisem, jak funguje každá část účtovacího nástroje.

Transakce

Služby

Faktury

Platby